TSA Group Delft bv - Dé ICT-Specialisten
Stats

Privacy statement

In dit privacy statement leest u welke gegevens worden verwerkt, en wat er vervolgens mee wordt gedaan.

Soort gegevens

TSA Group Delft bv verwerkt op deze website slechts de volgende gegevens, en alleen ingeval u ons contactformulier invult:

  • De door u ingevoerde naam
  • Uw e-mailadres
  • Het door u (optioneel) ingevoerde telefoonnummer

Doelen van verwerking

Bovenstaande contactgegevens worden enkel gebruikt om contact op te nemen met de bezoeker van de website. De bezoeker is in geen enkel geval verplicht om de gegevens op te geven.

Bewaartermijn

Na het invullen van het contactformulier worden de opgegeven contactgegevens direct verstuurd per mail naar de afdeling communicatie. Er worden in geen enkel geval persoonsgegevens opgeslagen.

Privacy maatregelen

TSA Group Delft bv heeft maatregelen getroffen om veilig met persoonsgegevens om te gaan. Zo is onze website te allen tijde up to date en hardware zo goed mogelijk beveiligd.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TSA Group Delft bv gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Geautomatiseerde besluitvorming

TSA Group Delft bv maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van de door u verstrekte gegevens.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Indien u niet wilt dat TSA Group Delft bv uw gegevens verwerkt door het invullen van het contactformulier, kunt u ons op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereiken op 015 262 49 55.

TSA Group Delft bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen.